کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 27 ارديبهشت, 1396 - 13:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سخنان جنجالی دوست نزدیک روحانی آقای مهدی خزعلي

روحانی به ملت خیانت کرد تا پولها را نگه داره و برای انتخابات هزینه کنه

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/48407
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سخنان جنجالی دوست نزدیک روحانی آقای مهدی خزعلي روحانی به ملت خیانت کرد تا پولها را نگه داره و برای انتخابات هزینه کنه