کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 28 ارديبهشت, 1396 - 01:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
ستاد روحانی رقص و پایکوبی را آزاد اعلام کرد!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

رقص آذربایجانی هواداران روحانی در تبریز

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/48400
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
رقص آذربایجانی هواداران روحانی در تبریز