کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 27 ارديبهشت, 1396 - 19:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
سرمایه وزیر صنعت روحانی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

وزیر صنعت روحانی چند هزار میلیارد سرمایه دارد؟!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/48410
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
وزیر صنعت روحانی چند هزار میلیارد سرمایه دارد؟!