کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 28 ارديبهشت, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
اظهارات حسن عباسی در پاسخ به روحانی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

اظهارات جنجالی حسن عباسی در پاسخ به روحانی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/48427
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
اظهارات جنجالی حسن عباسی در پاسخ به روحانی