سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 10:44
قائم مقام وزير كشور:
محمد حسين مقيمي گفت: با کسب نظر شورای نگهبان و مرتفع شدن مشکل حقوقی، نتایج شمارش آراء‌ در اين انتخابات به صورت تدریجی اعلام خواهد شد.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 28 ارديبهشت, 1396 - 09:36

به گزارش عمارنامه، محمدحسين مقيمي قائم مقام وزير كشور در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور گفت: در تبصره ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تصريح شده؛ "نتيجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هيات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود" 


 وي افزود: با توجه به اینکه این تبصره در سال هاي اخير به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق گردیده و در رویه گذشته اعلام نتایج مطابق قانون سابق انجام شده است، برداشت حقوقی ستاد انتخابات کشور که امروز توسط وزیر محترم کشور اعلام شد این بود که "مطابق تبصره الحاقی، نتیجه شمارش آرا ( نه نتایج شمارش آرا ) مبتنی بر گزارش هيات اجرایی مرکزی می‌بایست به یکباره توسط وزیر کشور اعلام شود".

 قائم مقام وزير كشور با اشاره به اعلام نظر شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه می‌توان اعلام تدریجی و مقطعی نتیجه شمارش آرا را نیز از تبصره فوق استنباط نمود گفت: 

 با توجه به اینکه وزارت کشور نیز به لحاظ اجرایی با اعلام تدریجی نتایج شمارش آرا موافق است و با کسب نظر شورای نگهبان مشکل حقوقی فوق مرتفع می گردد، در این دوره نتایج شمارش به صورت تدریجی به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>