کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
پنجشنبه, 28 ارديبهشت, 1396 - 10:35
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
کمیسیون‌سبک‌زندگی‌شورای‌انقلاب‌فرهنگی
نام منبع: 
عمارنامه

از دی ماه سال 91 که کمیسیون تشکیل شد، جلسات مختلف برگزار شد و محورهای اصلی کار بیشتر برعهده شورای کمیسیون است که گروهی چابک‌تر و کوچک‌تر از اعضای کمیسیون اصلی هستند و تاکنون حداقل 140 جلسه را شورای کمیسیون تشکیل داده است.

آدرس سایت مقصد: 
http://mehrkhane.com/fa/news/34270
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
از دی ماه سال 91 که کمیسیون تشکیل شد، جلسات مختلف برگزار شد و محورهای اصلی کار بیشتر برعهده شورای کمیسیون است که گروهی چابک‌تر و کوچک‌تر از اعضای کمیسیون اصلی هستند و تاکنون حداقل 140 جلسه را شورای کمیسیون تشکیل داده است.