کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
پنجشنبه, 28 ارديبهشت, 1396 - 23:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
گام‌هایی در مسیر کاهش معلولیت
نام منبع: 
عمارنامه

بیماری‌های ژنتیک جزو اولین علت‌های مرگ کودکان زیر پنج سال است و طبق محاسبات، هزینه‌های آزمایش‌های ژنتیک در مقابل بیماری‌های نادر کشور مانند هموفیلی ناچیز است. هزینه اجباری‌شدن مشاوره بالاست، ولی در مقابل هزینه بیماران هموفیلی، بالا نیست. بنابراین منطقی است که اینجا سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم نسلی با کمترین بیماری داشته باشیم.

آدرس سایت مقصد: 
http://mehrkhane.com/fa/news/34269
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
بیماری‌های ژنتیک جزو اولین علت‌های مرگ کودکان زیر پنج سال است و طبق محاسبات، هزینه‌های آزمایش‌های ژنتیک در مقابل بیماری‌های نادر کشور مانند هموفیلی ناچیز است. هزینه اجباری‌شدن مشاوره بالاست، ولی در مقابل هزینه بیماران هموفیلی، بالا نیست. بنابراین منطقی است که اینجا سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم نسلی با کمترین بیماری داشته باشیم.