مهدی نصیری:
آنچه انتخاب مجدد آقای روحانی را برای کشور پرمخاطره می کند، نه گسترده تر شدن بی عدالتی و فسادهای نجومی و تعمیق محرومیت اقتصادی برای اقشار فرودست است بلکه راندن کشور بر لبه پرتگاه درگیری و ناامنی است.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 28 ارديبهشت, 1396 - 15:00

به گزارش عمارنامه، مهدی نصیری مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان و هفته نامه صبح در کانال شخصی خود نوشت:


اگر چه عدالت مادر همه فضیلتها است اما در شرایطی، امنیت و ثبات، واجد ارزشی والاتر از عدالت می شود. آنچه انتخاب مجدد آقای روحانی را برای کشور پرمخاطره می کند، نه گسترده تر شدن بی عدالتی و فسادهای نجومی اداری و مالی و بانکی و تاراج منابع کشور و تعمیق محرومیت اقتصادی برای اقشار فرودست است بلکه راندن کشور بر لبه پرتگاه درگیری و ناامنی است.

آقای روحانی با خط تبلیغی ای که در این انتخابات در پیش گرفته و هر لحظه بر شدت آن می افزاید، هم عناصر معاند داخلی را به شورش فرا می خواند و هم  قدرتهای خارجی را برای تعرض به کیان و تمامیت سیاسی و ارضی ایران وسوسه می کند و این هولناک ترین اتفاقی است که ممکن است برای کشور رخ دهد.

از این رو علی رغم آن که تحقق عدالت و دولت  تراز  اسلام را در عصر غیبت و دوران سیطره تمدن الحادی مدرن صعب و ناممکن می دانم و وظیفه غیر قابل عدول نظام و دولت جمهوری اسلامی را تحقق نسبی و در حد وسع و توان احکام و آرمانهای دینی می بینم و فرج نهایی شیعه و محرومان عالم را موکول به ظهور حضرت بقیة الله الأعظم عج الله تعالی فرجه الشریف می دانم، رای به جناب آقای رییسی را که دامنش از مفاسدی که دامنگیر طیفی از مسئولان کشور است،  مبراست   و عدالت خواهی و مردم گرایی اش صادقانه می باشد، مایه ثبات و امنیت کشور دانسته و ریاست ایشان را ان شاء الله به حول و قوه الهی موجب تحولاتی مثبت برای کشور و مردم می دانم.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>