املاک نجومی
قالیباف گفت: من با فشار ولی با اختیار خودم به انتخابات وارد شدم.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 22 خرداد, 1396 - 19:00

به گزارش عمارنامه، من با فشار ولی با اختیار خودم به انتخابات وارد شدم. اما تحلیل هایی از ابتدا داشتم و بر اساس همان تحلیل ها معتقد بودم نباید دو نفر در انتخابات بمانیم و من به همین خاطر کنار کشیدم.


املاک نجومی یک طراحی سیاسی و یک دروغ بزرگ بود. من به جد این موضوع را دنبال کردم. هیچ جرمی اتفاق نیفتاده بود. دستگاه قضا هم بررسی کرد. این موضوع بر اساس آیین نامه ای بوده که وجود داشته و بسیاری همانطور که در مناظرات گفتم بر اساس همین آیین نامه زمین های با قیمت متری ۱۴۰ هزار تومان دریافت کردند.  حتی بنده در این آیین نامه ها محدودیت ایجاد کرده بودم.

بنده در خدمت رسانی هیچ وقت این نگاه را نداشتم چه کسی ، چه دینی دارد و از کجاست و به کجا وابسته است. می گفتم باید خدمت کرد و من خدمتگزارم. فقط اگر می خواستم فرق بگذارم برای محرومین بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>