علی صالحی از بازیگران طنز در یک برنامه زنده از پرستو صالحی خواستگاری کرد.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 23 خرداد, 1396 - 12:22

به گزارش عمارنامه، علی صالحی از بازیگران طنز در یک برنامه زنده از پرستو صالحی خواستگاری کرد.

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>