کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 25 خرداد, 1396 - 15:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
دفاع کارشناس"من وتو" ازبرنامه موشکی ایران
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

برسد به دست مسئولاني كه از نشان دادن شهرهاي موشكي سپاه ناراحت مي شوند!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/48852
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
برسد به دست مسئولاني كه از نشان دادن شهرهاي موشكي سپاه ناراحت مي شوند!