کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 25 خرداد, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
اعتراف جنجالی محمد خاتمی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

من نمیگویم در سال ۸۸ تقلب صورت گرفته است...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/48851
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
من نمیگویم در سال ۸۸ تقلب صورت گرفته است...