کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
جمعه, 26 خرداد, 1396 - 01:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

«چک برگشتی شجریان!»
آمار بالای چک‌های برگشتی چه ارتباطی به شجریان داره؟!
گزارشی از چشم بازار

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/48850
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
«چک برگشتی شجریان!» آمار بالای چک‌های برگشتی چه ارتباطی به شجریان داره؟! گزارشی از چشم بازار