يكشنبه 1 بهمن 1396 - 02:23
رییس جمهور در دیدار مسئولان نظام با رهبری گفت "یکی دو سه" هفته انتخابات را فراموش کنید.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 25 خرداد, 1396 - 16:00

به گزارش عمارنامه،  مهدی محمدی در کانال تلگرامی اش نوشت: رییس جمهور در دیدار مسئولان نظام با رهبری گفت "یکی دو سه" هفته انتخابات را فراموش کنید.

 

در همان دیدار رهبری فرمودند نباید تجربه رییس جمهوری که در سال ٥٩ جامعه را به دو قسمت تقسیم می کرد، تکرار شود. لازم نیست آقای ابوطالبی عنان از کف بدهند.

سخن مخاطب خود را یافته است. کسی که در آن "یکی دو سه" هفته جامعه را قطبی کرد، خلاف گفت، ٣٨ جمهوری اسلامی را به اتهاماتی نواخت که خود شایسته آن بود و ... حالا می گوید پشیمان است، کشور نیاز به اشتغال دارد و "بیایید فراموش کنیم!" شاید آقای ابوطالبی و دوستانش اصرار داشته باشند دوباره چیزی شبیه بنی صدر خلق کنند ولی جمهوری اسلامی علاقه ای به این کار ندارد. انتخابات البته معلوم است با کیست.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>