توان موشکی
همزمان با عملیات غرورآفرین لیلةالقدر در حمله به مقر فرماندهی داعش؛ سازمان رسانه ای اوج تصاویر منتشر نشده از اقتدار سپاه منتشر کرد.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 29 خرداد, 1396 - 14:43

به گزارش عمارنامه، همزمان با عملیات غرورآفرین لیلةالقدر در حمله به مقر فرماندهی داعش؛ سازمان رسانه ای اوج تصاویر منتشر نشده از اقتدار سپاه منتشر کرد.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>