یک بیمار روانی، پزشک معالج خودش را با چاقو مورد حمله قرار داد و او را مجروح کرد.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 7 تير, 1396 - 15:41

به گزارش عمارنامه، به نقل از وبدا، استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هنگام ویزیت بیماران در کلینیک  مرکز آموزشی درمانی رازی مورد سوء قصد یکی از بیماران قرار گرفت و از چندین ناحیه بدن بر اثر ضربات جسم تیز مجروح شد.

دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پی وقوع این حادثه بلافاصه به عیادت دکتر علیرضا فرنام روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه رفتند و پیگیر درمان وی شدند.

گفته می شود، ضارب این روانپزشک که یکی از بیماران روانی مراجعه کننده به بیمارستان بوده، در همان مرکز درمانی بستری شده و تحت درمان است.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>