کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 18 تير, 1396 - 22:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
تعجب آلمانها از کاخ سکونت هاشمی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سخنان کوبنده امام خمینی (ره) خطاب به مسئولین_اشرافی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49238
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سخنان کوبنده امام خمینی (ره) خطاب به مسئولین_اشرافی