کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 19 تير, 1396 - 19:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سینمای جمهوری لیبرالیسمی ایران - استاد حسن عبّاسی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49266
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سینمای جمهوری لیبرالیسمی ایران - استاد حسن عبّاسی