حجت الاسلام قرائتی:مرگ برآمریکا درقرآن است
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 21 تير, 1396 - 01:00

به گزارش عمارنامه، حجت الاسلام قرائتی:مرگ برآمریکا درقرآن است

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>