چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 09:04
بنی صدر اولین رئیس جمهوری بود که در نهایت باذ خیانتهایش از قدرت خلع و از کشور فراری شد . امروز اسناد جدیدی از وابستگی او به دشمنان انقلاب اسلامی رو شده است که سخنان و افشاگری شهید دیالمه از جمله انهاست و شاید بتوان ادعا کرد که برخی از سیاست بازان آنروز امروز در کسوت اصلاح طلبی هنوز هم فعال و در همان عرصه انحراف انقلاب اسلامی فعال هستند.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 21 تير, 1396 - 19:00

به گزارش عمارنامه، بنی صدر اولین رئیس جمهوری بود که در نهایت باذ خیانتهایش از قدرت خلع و از کشور فراری شد . امروز اسناد جدیدی از وابستگی او به دشمنان انقلاب اسلامی رو شده است که سخنان و افشاگری شهید دیالمه از جمله انهاست و شاید بتوان ادعا کرد که برخی از سیاست بازان آنروز امروز در کسوت اصلاح طلبی هنوز هم فعال و در همان عرصه انحراف انقلاب اسلامی فعال هستند.

 

منبع: جهان

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>