کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
پنجشنبه, 22 تير, 1396 - 22:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

نقد و بررسی دولت آقای حسن روحانی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49326
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
نقد و بررسی دولت آقای حسن روحانی