کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 22 تير, 1396 - 16:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ماجرای شنیدنی سفر شبانه سردار سلیمانی برای نجات مردم کرد عراق

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49319
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ماجرای شنیدنی سفر شبانه سردار سلیمانی برای نجات مردم کرد عراق