کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 25 تير, 1396 - 20:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
افشاگری از پشت پرده سینمای فاسد ایران !!!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

...در مهمانی خصوصی #مست میکنند و نقش ها همانجا تقسیم‌ میشود...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49366
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
...در مهمانی خصوصی #مست میکنند و نقش ها همانجا تقسیم‌ میشود...