کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
يكشنبه, 25 تير, 1396 - 22:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

روایتی از تجاوز و تعرض به دختران در دانشگاه های آمریکا

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49368
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
روایتی از تجاوز و تعرض به دختران در دانشگاه های آمریکا