کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 14 مرداد, 1396 - 11:27
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
عبارات امام‌جمعه ابهر درتملق وزیر بهداشت
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سلام بر قیام‌ات، سلام بر قعودت، سلام بر عمل جراحی‌ات!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49701
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سلام بر قیام‌ات، سلام بر قعودت، سلام بر عمل جراحی‌ات!