باقیمانده تروریست‌های جبهه النصره پس از شکست سنگین از جبهه مقاومت در عرسال، تحت توافق آتش بس، از این منطقه برای همیشه خارج شدند. این تصاویر اوج روسیاهی این تروریست‌های جنایتکار را نشان می‌دهد.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 14 مرداد, 1396 - 12:33

به گزارش عمارنامه،  باقیمانده تروریست‌های جبهه النصره پس از شکست سنگین از جبهه مقاومت در عرسال، تحت توافق آتش بس، از این منطقه برای همیشه خارج شدند. این تصاویر اوج روسیاهی این تروریست‌های جنایتکار را نشان می‌دهد.

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>