کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 17 مرداد, 1396 - 01:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
افشاگری صبا کمالی ازجریانات فسادسینما
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ساعت سه صبح یک تهیه کننده ای میخواست وارد خانه من بشود با فوحش مانع شدم

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49723
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ساعت سه صبح یک تهیه کننده ای میخواست وارد خانه من بشود با فوحش مانع شدم