روزنامه اصلاح طلب قانون در واکنش به سلفی نمایندگان فراکسیون امید با موگرینی، ضمیمه طنز خود را به این اتفاق اختصاص داد.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 16 مرداد, 1396 - 14:00

به گزارش عمارنامه، روزنامه اصلاح طلب قانون در واکنش به سلفی نمایندگان فراکسیون امید با موگرینی، ضمیمه طنز خود را به این اتفاق اختصاص داد.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>