در ساحل دون پاتریک در نزدیکی Ballycastle ایرلند، این صخره سنگی از دل دریا بیرون آمده است.این صخره شکل یافته که به نام دون بریست (Dun Briste) شهرت یافته، سنی در حدود 350 میلیون سال دارد!
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 16 مرداد, 1396 - 14:14

به گزارش عمارنامه، در ساحل دون پاتریک در نزدیکی Ballycastle ایرلند، این صخره سنگی از دل دریا بیرون آمده است.این صخره شکل یافته که به نام دون بریست (Dun Briste) شهرت یافته، سنی در حدود 350 میلیون سال دارد!

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>