کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 17 مرداد, 1396 - 20:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
پیام مهم خاتمی درباره سلفی اندازی نمایندگان
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پیام مهم خاتمى درباره #سلفى اندازى نمایندگان لیست امید در مجلس

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49747
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پیام مهم خاتمى درباره #سلفى اندازى نمایندگان لیست امید در مجلس