سه شنبه ۱۷ مردادماه جلسه شورای شهر تهران برگزار شد. در حاشیه‌ی جلسه جمعی برای پیگیری مشکلاتشان با شهرداری قصد ورود به شورای شهر را داشتند.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 17 مرداد, 1396 - 16:12

به گزارش عمارنامه، سه شنبه ۱۷ مردادماه جلسه شورای شهر تهران برگزار شد. در حاشیه‌ی جلسه جمعی برای پیگیری مشکلاتشان با شهرداری قصد ورود به شورای شهر را داشتند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>