کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 18 مرداد, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
آیا حادثه پلاسکو تروریستی بود؟
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

افشاگری نادر طالب زاده در مورد حادثه پلاسکو

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49753
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
افشاگری نادر طالب زاده در مورد حادثه پلاسکو