کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 18 مرداد, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
افشاگری طالب زاده درموردآب مسموم زمزم
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چرا هیچکس پسخگو نیست چرا وقتی حجاج از مکه بر میگردند سه ماه آنفلانزا میگیرن؟
چون برا خیلی ها پول داره نمیگن

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49754
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چرا هیچکس پسخگو نیست چرا وقتی حجاج از مکه بر میگردند سه ماه آنفلانزا میگیرن؟ چون برا خیلی ها پول داره نمیگن