بازدید اصحاب رسانه از پایگاه پنجم هوانیروز مشهد
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 18 مرداد, 1396 - 15:30

به گزارش عمارنامه،   بازدید اصحاب رسانه از پایگاه پنجم هوانیروز مشهد

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>