کلید واژه ها: 
اسرائیل
رژیم صهیونیستی
هند
یهودیان
دسته بندی: 
بین الملل
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
لینکهای ویژه
پنجشنبه, 19 مرداد, 1396 - 08:30
تنظیمات: 
خاخام هایی برای تبلیغ دین یهود
تیتر دوم: 
از «اسرائیلِ» کوچک در دل هند چه می‌دانید؟
نام منبع: 
عمارنامه

چند سالی است، هند به قبله سفرهای خارجی یهودیان سرزمین های اشغالی و سرمایه گذاری آنها در این کشور تبدیل شده است، اما سفری متفاوت و سرمایه گذاری از نوعی دیگر.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.mashreghnews.ir/news/759840/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چند سالی است، هند به قبله سفرهای خارجی یهودیان سرزمین های اشغالی و سرمایه گذاری آنها در این کشور تبدیل شده است، اما سفری متفاوت و سرمایه گذاری از نوعی دیگر.