کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 19 مرداد, 1396 - 17:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
هنوز اسلام در جامعه ما محقق نشده است
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

حسن عباسی: هنوز اسلام در جامعه ما محقق نشده است.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49767
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حسن عباسی: هنوز اسلام در جامعه ما محقق نشده است.