کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 19 مرداد, 1396 - 22:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
چه‌کسی بودجه انصارحزب الله رامی‌دهد
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله و سردبیر نشریه یالثارات الحسین در گفتگویی به سوالی خاص درباره منابع مالی این گروه پاسخ داده است.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49769
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله و سردبیر نشریه یالثارات الحسین در گفتگویی به سوالی خاص درباره منابع مالی این گروه پاسخ داده است.