کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
جمعه, 20 مرداد, 1396 - 04:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
اگه شما روانی نیستید، پس روانی کیه؟
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

اگه شما روانی نیستید، پس روانی کیه، روان پریش کیان؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49780
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
اگه شما روانی نیستید، پس روانی کیه، روان پریش کیان؟