در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس در روز شنبه حاشیه عجبیبی رخ داد و تعدادی از نمایندگان مجلس در اقدامی تامل برانگیز به سلفی گرفتن با موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداختند. این اقدام با واکنش های منفی زیادی در فضای و رسانه ها رو به رو شد و به #سلفی-حقارت معروف گردید.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 21 مرداد, 1396 - 11:41

به گزارش عمارنامه، در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس در روز شنبه حاشیه عجبیبی رخ داد و تعدادی از نمایندگان مجلس در اقدامی تامل برانگیز به سلفی گرفتن با موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداختند. این اقدام با واکنش های منفی زیادی در فضای و رسانه ها رو به رو شد و به #سلفی-حقارت معروف گردید.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>