ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید محسن حججی به دست داعش را در این خبر مشاهده کنید.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 21 مرداد, 1396 - 16:23

به گزارش عمارنامه، ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید محسن حججی به دست داعش را در این خبر مشاهده کنید.

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

واي اگر خامنه اي كم جهادم دهد.

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>