کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 26 مرداد, 1396 - 01:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

فرزندان اموی چه بر سر عاشورائیان آوردن

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49910
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
فرزندان اموی چه بر سر عاشورائیان آوردن