نیروهای نظامی آمریکا و ژاپن رزمایش مشترک ۱۸ روزه‌ای را در جزیره «هوکایدو» آغاز کردند.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 25 مرداد, 1396 - 23:00

به گزارش عمارنامه،  نیروهای نظامی آمریکا و ژاپن رزمایش مشترک ۱۸ روزه‌ای را در جزیره «هوکایدو» آغاز کردند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>