پرواز زائران حج
خانم‌های زائر سرزمین وحی در فرودگاه امام (ره) به شکل نامتعارفی بازرسی شدند.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 28 مرداد, 1396 - 09:26

به گزارش عمارنامه، برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع بازرسی نامتعارف خانم‌ها در پرواز زائران حج که از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شده، پرداخته است.

گفته شده است این بازرسی‌ها برای جلوگیری از خروج مواد و داروهای غیرمجاز به عربستان صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>