این پوستر به مناسبت کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد منتشر شده است.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 28 مرداد, 1396 - 14:58

به گزارش عمارنامه، این پوستر به مناسبت کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد منتشر شده است.

 

 منبع: نسیم

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>