امام جواد(علیه السلام): بدان که تو هرگز از برابر دید خدا دور نمی‌شوی؛ پس ببین که چگونه هستی. تحف العقول ۴۵۵
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 31 مرداد, 1396 - 08:55

به گزارش عمارنامه،  امام جواد(علیه السلام):

بدان که تو هرگز از برابر دید خدا دور نمی‌شوی؛ پس ببین که چگونه هستی.

تحف العقول ۴۵۵

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>