در نخستین روز از پنجاه و نهمین دوره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در پاریس، تیم ایران در 4 وزن نخست صاحب 3 برنز توسط گرایی، عبدولی و نوری شد.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 1 شهريور, 1396 - 05:00

به گزارش عمارنامه،  در نخستین روز از پنجاه و نهمین دوره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در پاریس، تیم ایران در 4 وزن نخست صاحب 3 برنز توسط گرایی، عبدولی و نوری شد.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>