مراسم تحلیف اعضای پنجمین دوره شورای شهر
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 1 شهريور, 1396 - 11:58

به گزارش عمارنامه،  مراسم تحلیف اعضای پنجمین دوره شورای شهر

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>