بشار اسد و همسرش از برخی پروژه‌های تولیدی در حومه شهر ساحلی طرطوس بازدید کردند. طرطوس شهری ساحلی درجنوب غرب سوریه است که از نظر گردشگری و تجاری اهمیت زیادی دارد.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 5 شهريور, 1396 - 15:12

به گزارش عمارنامه، بشار اسد و همسرش از برخی پروژه‌های تولیدی در حومه شهر ساحلی طرطوس بازدید کردند. طرطوس شهری ساحلی درجنوب غرب سوریه است که از نظر گردشگری و تجاری اهمیت زیادی دارد.

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>