کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 14 شهريور, 1396 - 22:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
دوروبرت کسی نیست،این فیلم روببین!!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

تنهایی نگاش کن!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50256
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
تنهایی نگاش کن!