کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
ویژه های چهارتایی
سه شنبه, 14 شهريور, 1396 - 19:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پیغمبر ما رو هم مسخره میکردند

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50255
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پیغمبر ما رو هم مسخره میکردند